John Ruskin

“Kwaliteit komt nooit toevallig tot stand;
het is de uitkomst van een intelligente inspanning.”